• Pusat Islam Web 2

  • Upacara Konvokesyen USM KE 55

  • banner

  • mrsa

  • ranking web

  • Baner Akademik Journal

PEMILIHAN MAJLIS PERWAKILAN PELAJAR SIDANG AKADEMIK 2017/2018

head title soaring

Dengan ini dimaklumkan bahawa bagi maksud memilih wakil-wakil ke Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Sains Malaysia untuk Sidang Akademik 2017/2018, satu (1) Pemilihan Pelajar Universiti Sains Malaysia akan diadakan.

Berhubung dengan hal ini, Majlis Pemilihan Siswa (MPS) Universiti Sains Malaysia menurut Seksyen 70 Perlembagaan Universiti Sains Malaysia (P.U.(A) 220) telah menetapkan tarikh 5 Oktober 2017 (Khamis) sebagai Hari Pemilihan bagi merebut Kerusi-kerusi Konstituensi Pusat-pusat Pengajian dan kerusi-kerusi Konstituensi Umum.

Kerusi-kerusi Konstituensi Pusat-pusat Pengajian yang akan dipertandingkan ialah sebanyak tiga puluh lima (35), manakala kerusi-kerusi untuk Konstituensi Umum ialah sebanyak sepuluh (10).

Sila Muat Turun
Borang Penamaan Calon Sidang Akademik 2017/2018 [ DISINI ]
Notis Maklumat Penting [ DISINI ]

NEW UNDERGRADUATES WITH DIFFERENCES BUT ONE AIM

DSC 49791

NIBONG TEBAL, 3rd September 2017 – For Muhammad Razin Salim, 19, being a spina bifida sufferer is not a deterrent for him to pursue higher education. He is among the 661 newly registered undergraduates of USM Engineering Campus for the academic year of 2017/2018.

Continue Reading

xICON-BAKAL PELAJARixICON-PELAJARxICON-IBUBAPAPELAWATxICON-STAFFxICON-ALUMNI