• Pusat Islam Web 2

  • Upacara Konvokesyen USM KE 55

  • banner

  • mrsa

  • ranking web

  • Baner Akademik Journal

STEM PERSIAPKAN PELAJAR MENJADI PEKERJA BERKEMAHIRAN TINGGI

DSCN1094

USM, PULAU PINANG, Ogos 2017 – Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) melaksanakan pelbagai strategi untuk memberi kefahaman dan kesedaran kepada guru, ibu bapa, pelajar dan semua pihak yang berkepentingan tentang betapa pentingnyapendidikan Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik (STEM) dalam memacu agenda transformasi pendidikan negara abad ke-21.

Continue Reading

xICON-BAKAL PELAJARixICON-PELAJARxICON-IBUBAPAPELAWATxICON-STAFFxICON-ALUMNI